Dragers van het project en geschiedenis - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Dragers van het project en geschiedenis

Ons verhaal begon op het internet, met de oprichting van de vzw Vertige (multimediaplatform ten dienste van het verenigings- en culturele leven), en meer bepaald de creatie van twee culturele portaalsites : Comedien.be, de site voor vakmensen in de sector van de podiumkunsten, en Demandez le programme.be, een kritische en interactieve culturele agenda.

Deze projecten werden over een periode van tien jaar ontwikkeld, en geven reeds uiting aan het verlangen om banden te scheppen, netwerken te creëren, de professionele inschakeling van acteurs te bevorderen of nog een dialoog tot stand te brengen tussen kunstenaars en publiek.

Deze activiteiten op het net hebben zich beetje bij beetje uitgebreid naar het terrein, met de organisatie van verschillende opleidingen (kunsten, multimedia …) en met de oprichting van “Rent-an-actor”, een agentschap met als voornaamste doel bruggen te leggen tussen de kunstensector en de bedrijfswereld, door de expertise en meerwaarde van kunstenaars in de verf te zetten, bijvoorbeeld voor evenementen.
Het logische vervolg was dat we ons opnieuw gingen richten op onze oorspronkelijke wens bij de oprichting van Vertige : een plaats vinden waar men deze activiteiten zou kunnen onderbrengen en ontwikkelen, met een innoverende, betekenisvolle dynamiek.