Waarden en engagementen - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Waarden en engagementen

« Het poëtische leven »

Wij willen ook werk maken van wat Edgar Morin een “poëtische verhouding tot de wereld” noemt, die het volgens hem mogelijk maakt om echt te leven.

De tijd nemen om met elkaar te praten (uitwisselingen, debatten), iets te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische workshops, kortom, allemaal zaken die niet tot een materiële verrijking leiden maar die bijdragen tot een “persoonlijke ontwikkeling” van het individu.

« Betekenis terugvinden »

Net als bij vele andere burgerbewegingen, ontstaan als reactie op het ultraliberalisme, blind winstbejag en een uiterst geïndividualiseerd maatschappijmodel, hebben we een behoefte ervaren om opnieuw op zoek te gaan naar betekenis en in actie te treden teneinde onze huidige wereld te veranderen. In het verlengde van de beweging van de “indignados”, maar ook in het ruimere kader van duurzame ontwikkeling, willen we op zoek gaan naar oplossingen en bouwen aan een nieuwe wereld.

We geloven dat dit kan via een terugkeer naar het gezond verstand, een responsabilisering van burgers en ondernemingen en door een meer bewuste levensstijl.

In dat opzicht willen een duurzame dynamiek geven aan dit project, onder meer door producten en diensten aan te bieden die een toegevoegde waarde inhouden. Bedoeling is het debat op gang te trekken, sommige gewoontes in vraag te stellen en een bewustzijn aan te wakkeren dat in slaap is gedommeld door een systeem dat tegenwoordig vaak onmenselijk, ontdaan van alle betekenis en louter commercieel is. Elke bezoeker, elke toeschouwer, elke klant van La Tricoterie zal dus worden uitgenodigd om op verschillende niveaus bij te dragen tot deze benadering.

« Een duurzame evenementruimte »

De “duurzame” positionering van onze benadering is eenvoudig : wij wensen na te denken over en zin te geven aan onze evenementen en die van onze partners-klanten.