Duurzaam wijkcontract "Bosnië" - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Duurzaam wijkcontract "Bosnië"

Parallel met zijn socioculturele- en evenementenprogrammatie, heeft « La Tricoterie - Fabrique de liens » zich gevestigd met een verlangen tot een openstelling tot de wijk en tot ontmoetingen met de buurtverenigingen.

Het project van la Tricoterie omvat inderdaad meerdere ontwikkelingsgebieden, waaronder hetgene van de cultuur en van activiteiten die sociale cohesie proberen te creëren. Voor deze twee gebieden, bieden wij, in het kader van het Duurzaam wijkcontract, een aantal projecten aan, die burgers hun cultureel milieu als volwaardige acteurs doet binnentreden.

Over een periode van vier jaar (2012-2016), hebben we ons geëngageerd om, aan de ene kant, het woord te geven aan doelgroepen via verschillende disciplines zoals het theater of de video en, aan de andere kant, om bewoners uit te nodigen zich te ontmoeten tijdens thematische avonden zoals reuze potlucks, cinema-clubs, gezelschapspelavonden, etc. Het doel van het project was, uiteindelijk, om personen en activiteiten te mengen rond gevarieerde uitwisselingen.


Meer info over dit duurzaam wijkcontract "Bosnië" : https://contratsdequartiers1060.wordpress.com/pole-socioculturel/

Ontdek het perimeter van actie ici