Een innovatief bedrijfsmodel - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Een innovatief bedrijfsmodel

La Tricoterie is een burgerproject, verdeeld in twee structuren (een VZW en een coöperatie), elk met hun eigen activiteiten en financieringsbronnen. Niet gemakkelijk om de weg te vinden ! We leggen het uit.


Twee verschillende en complementaire structuren

La Tricoterie is van meet af aan opgezet met een bijzonder economisch model. Aangezien het project een burgerinitiatief was, moest namelijk meerdere jaren worden gewacht voordat subsidies konden worden verkregen : er moest dus een andere manier worden gevonden om de culturele activiteit, die onvermijdelijk verliesgevend was, te financieren.

Daartoe werd het project opgezet rond twee componenten : enerzijds een sociaal-cultureel programma (het eigenlijke hart van het project) en anderzijds een evenementenactiviteit en een economisch levensvatbare cateringdienst, waardoor het eerste onderdeel (tot op zekere hoogte) kon worden ondersteund.

Concreet is het Tricoterie-project gestructureerd rond twee afzonderlijke juridische entiteiten : Théodore SC (gebouwen, evenementen en catering) en La Tricoterie VZW (sociaal-cultureel seizoen).

Evenementen ten dienste van de cultuur

Théodore SC : een bedrijfsactiviteit als instrument, niet als doel

Onze coöperatie "Théodore SC" had 47 coöperanten tot 2021, en is uitgegroeid tot 342 coöperanten tijdens de grote inzamelingsactie die we hebben georganiseerd om een nieuw gebouw te kopen (lees hier meer over de geschiedenis van de Tricoterie!). De coöperatie is eigenaar van alle gebouwen van de Tricoterie en is verantwoordelijk voor de evenementen- en cateringactiviteiten van het project : zaalverhuur, catering, teambuildings en andere professionele diensten voor bedrijven of particulieren.

Theodore Cooperative geniet geen enkele structurele subsidie : daarom moeten onze professionele diensten rendabel zijn en worden ze tegen marktprijzen aangeboden, àin tegenstelling tot onze culturele activiteiten die tegen zeer democratische prijzen of zelfs gratis worden aangeboden.

Dankzij de winst van de evenementen en horeca-activiteiten kan de coöperatie :

  • Blijven investeren in haar gebouwen en de energie-efficiëntie ervan verbeteren.
  • Het personeel aanwerven dat nodig is voor haar activiteiten (verkoop, coördinatie, beheer, managers, ...) maar ook een deel van het personeel dat nodig is voor de culturele activiteiten van La Tricoterie VZW, als zij daar zelf de middelen niet voor heeft.
  • Investeren in geluids- en lichtapparatuur voor privé-evenementen, maar ook voor culturele activiteiten die door de vzw La Tricoterie worden georganiseerd.
  • Haar zalen ter beschikking stellen van de VZW tegen een zeer voordelige prijs (ongeveer 20% van de normale prijs).
  • De activiteiten van La Tricoterie VZW rechtstreeks financieren via jaarlijkse giften, wanneer de financiële situatie van de coöperatie dit toelaat.

De inkomsten van de evenementen- en cateringactiviteiten van de coöperatie Théodore stellen haar dus in staat haar activiteit te ontwikkelen, maar deze doelstelling is secundair (wij hebben nooit een dividend uitgekeerd aan onze medewerkers). Le premier objectif de la coopérative Théodore est de financer l’activité culturelle de La Tricoterie ASBL.

Met andere woorden, wanneer u gebruik maakt van onze professionele diensten (zaalhuur, catering...) draagt u rechtstreeks bij tot de financiering en de duurzaamheid van onze sociaal-culturele activiteit en maakt u een sterk burgerlijk en ecologisch gebaar. Ontdek hier onze zalen en onze traiteurdienst !


La Tricoterie vzw : de contacten fabriek en cultuur in het hart van het project

La Tricoterie vzw is het echte hart van ons project : zij organiseert al onze : sociaal-culturele programma’s (theater, muziek, workshops, avonden...).

De vzw werd aanvankelijk uitsluitend gefinancierd door de coöperatie Théodore, maar kan nu rekenen op overheidssubsidies die meer dan 70% van haar financiële inkomsten vertegenwoordigen. Deze subsidies zijn bijzonder waardevol : ze stellen ons in staat minder afhankelijk te zijn van de inkomsten uit onze evenementenactiviteit en dus onze ruimtes steeds vaker te gebruiken voor onze culturele activiteiten, in plaats van ze te moeten verhuren.

Naast de subsidies, blijft de coöperatie Théodore essentieel avoor de werking van La Tricoterie vzw : zij verhuurt haar ruimtes tegen een zeer voordelig tarief, leent haar geluids- en lichtapparatuur uit, stelt een deel van haar personeel ter beschikking en steunt de VZW rechtstreeks via financiële giften.

Dankzij de subsidies en de directe of indirecte hulp van de coöperatie Théodore kan de vzw :

  • Personeel aanwerven (coördinatie, communicatie, beheer...) : 3,5 VTE in 2022.
  • Haar sociaal-culturele partners en dienstverleners betalen (artiesten, ambachtslui, animatoren, adviseurs, boekhouders...).
  • De ruimtes van Théodore SC huren tegen een zeer voordelige prijs (ongeveer 20% van de standaardprijs)

Het economisch model van de Tricoterie is dus een structuur in twee delen, het ene cultureel en verliesgevend, het andere evenementgericht en winstgevend, die samen toelaten een burgerproject te ondersteunen dankzij een systeem van gedeeltelijke zelfsubsidiëring, alsook dankzij de onmisbare steun van de subsidiërende overheden.