Menu
Duurzame ontwikkeling

Sociaal engagement

Directe betrokkenheid van het publiek en de werknemers

Bij de Tricoterie zijn we ervan overtuigd dat sociale duurzaamheid de actieve betrokkenheid vereist van alle actoren in de culturele en associatieve sector. Dit betreft natuurlijk de kunstenaars en de culturele podia, maar ook de medewerkers die in deze podia werken en natuurlijk het publiek. Daarom hebben wij een aantal initiatieven opgezet om de betrokkenheid van ons publiek en onze medewerkers te vergroten.

Ons publiek speelt een actieve rol in ons project via onze coöperatie : iedereen die dat wil kan lid worden van onze coöperatie Theodore, die eigenaar is van onze gebouwen en verantwoordelijk is voor onze afdeling evenementen en horeca. Deze structuur maakt het mogelijk de band tussen het publiek en de culturele locatie verder te versterken : toeschouwers zijn niet alleen actoren in de artistieke voorstelling, ze worden echte bouwers van het project.

Om deze betrokkenheid van het publiek bij het project verder te versterken, nodigen wij nu onze medewerkers uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van een deel van ons seizoen. Ons doel is om kunstenaars en verenigingen te associëren om synergieën en een collectieve dynamiek te creëren, met behoud van een rode draad en gemeenschappelijke waarden die ons in staat stellen om het publiek een uniek, coherent programma aan te bieden dat gevoed wordt door verschillende energieën.

Het is ook belangrijk voor ons om banden te creëren binnen onze interne organisatie. Daarom wordt onze medewerkers ook gevraagd een steeds actievere rol te spelen in het beheer van ons project. Naast regelmatige teambuildings hebben wij collectieve intelligentiesessies opgezet, die de eerste stap vormen naar een grotere betrokkenheid van ons team bij ons besluitvormingsproces.

Het artistieke korte circuit

Onze inzet voor een sociaal duurzame samenleving omvat ook de verplaatsing van cultuur. La Tricoterie is gevestigd in Sint-Gillis, een stad vol verenigingen en kunstenaars die niet zichtbaar zijn en toch zoveel te delen hebben. Daarom geven wij voorrang aan deze lokale kunstenaars en partners, door hun creaties te promoten en hen een ruimte te geven om zich uit te drukken.

Wij stappen dus af van het model van de internationale kunstenaar wiens voorstelling je in een grote zaal komt bekijken alvorens naar huis te gaan : wij hechten daarentegen waarde aan lokale kunstenaars, die optreden in ruimtes op mensenmaat en die een echte band met de toeschouwer aangaan.

Hiermee sluiten wij aan bij de dynamiek van het Sophia-plan, uitgewerkt door de Kaya-coalitie, die voorstelt "culturele locals" te creëren die zich richten op een lokaal publiek. Deze acties maken de weg vrij voor de creatie van culturele evenementen met een kortlopend karakter, die de lokale culturele biodiversiteit cultiveren.

The role van toeschouwer-acteur

Sinds de oprichting van de Tricoterie willen de oprichters afstand nemen van het model dat het publiek cultuur wil "consumeren". Wij zien de toeschouwer daarentegen als een acteur die deelneemt aan een collectieve ervaring.

Deze rol van toeschouwer-acteur, of toeschouwer-actrice, wordt vooral ontwikkeld tijdens voorstellingen die de "vierde muur" doorbreken door het publiek rechtstreeks aan te spreken.

Deze rol wordt ook versterkt door de uitwisselingsmomenten (of "derde helften") die op de voorstellingen volgen en waarbij de toeschouwers met de kunstenaars kunnen praten en uitwisselen, en door de debatten en tentoonstellingen die de voorstellingen verlengen en "verder gaan" dan de podiumprestatie. Actief luisteren en delen zijn de hoekstenen van onze programmering.

Integratie in het leven van de buurt

Onze missie van sociale cohesie impliceert noodzakelijkerwijs onze aanwezigheid in onze wijk. Het onderste deel van Sint-Gillis (tussen de Barrière de Saint-Gilles en Zuidstation) is immers een bijzonder dichte stadswijk, rijk aan culturele diversiteit.

Wij willen dat alle inwoners van de wijk onze plaatsen kunnen overnemen, ze zich eigen maken en hun plaats als burgers vinden. Daarom nemen wij regelmatig deel aan talrijke activiteiten (Bethlehemfeest, #CapCultuur evenement en andere buurtfeesten en workshops) of zetten wij partnerschappen op met verschillende lokale verenigingen.

Deze deelname aan het leven in de wijk wordt mogelijk gemaakt door onze betrokkenheid bij verschillende lokale werkgroepen :

  • Groep opgericht door de vzw Ensemble pour 1060, die talrijke verenigingen uit Sint-Gillis verenigt en activiteiten voor sociale cohesie organiseert.
  • Cultuurgroep van de “Coordination de l’action sociale” van Sint-Gillis, ondersteund door de Cel Cultuur van het OCMW, die culturele bemiddelingsactiviteiten organiseert.
  • Monitoring van het gemeentelijk plan voor cultuurbeleid pdoor de dienst Cultuur van de gemeente.

Het is ook in dit kader dat de Tricoterie in 2014 en 2015 betrokken was bij het wijkcontract Bosnië met de organisatie van talrijke activiteiten zoals improvisatieworkshops of cursussen burgertelevisie voor vrouwen, jongeren en tieners uit de wijk.

We willen deze inspanning voortzetten zodat La Tricoterie zo inclusief en divers mogelijk is. In deze context is het onze ambitie om onze samenwerking met de buurtverenigingen nieuw leven in te blazen en het gebruik van onze ruimtes door de bewoners van de wijk te vergroten.

Programmering voor sociale cohesie

Elk jaar omvat ons sociaal-cultureel seizoen talrijke evenementen en activiteiten die gericht zijn op sociale cohesie. Met deze programmakeuzes willen we voortdurend ruimtes creëren voor uitwisseling en ontmoeting tussen de verschillende gemeenschappen en verenigingen die het sociale weefsel van Brussel en in het bijzonder van St. Gillis.

Deze omvatten :

  • Onze “potluck dinners”, waar buurtbewoners worden uitgenodigd om de door hen bereide gerechten met elkaar te delen, evenals onze "Grootmoeders herberg", die een intergenerationele benadering van deze activiteit biedt.
  • De "Resto des Tricoteurs et Tricoteuses" (Restaurant van Breiers en Breisters) zijn grote vergadertafel, die tot doel heeft het isolement te bestrijden en iedereen in staat te stellen nieuwsgierig te blijven en zijn kennissenkring uit te breiden.
  • De "Sefardische couscous", waar Arabische en Joodse culinaire (en muzikale) tradities samenkomen, en de Mosselen-Frites (die Nederlands- en Franstaligen samenbrengen).
  • Onze theatrale creaties "Les liaisons joyeuses", in samenwerking met Théâtre et Réconciliation, die het thema van het samenleven behandelen door op het podiumartiesten, mensen uit de buurt, mensen met een handicap of afhankelijkheid, nieuwkomers en vele andere kansarmen of mensen met een onzichtbare achtergrond samen te brengen.
  • Ons open podium op maandagavond, waar Brusselse artiesten elkaar op het podium kunnen ontmoeten en hun creaties kunnen delen met een divers publiek.
  • Het Kinderbal, een gratis evenement dat vooral gericht is op kinderen uit de buurt.

We proberen deze activiteiten zo goedkoop mogelijk aan te bieden : onze concerten, film-debatavonden, kinderactiviteiten, conferenties en avonden met leuke spelletjes zijn toegankelijk vanaf 3, 4 of 5€. Andere activiteiten, zoals de Java, het open podium, de “Potlucks” of het kinderbal, zijn volledig gratis. Wij aanvaarden ook artikel 27 voor onze culturele activiteiten.

Naast deze activiteiten is onze programmering strategisch zo opgezet dat ons publiek tijdens zijn bezoek "toevallig" andere activiteiten kan ontdekken en geïnteresseerd raakt in wat andere bezoekers doen. Door deze strategische keuze kunnen wij een andere manier ontwikkelen om de ruimte van het "cultureel centrum" in te nemen : het is niet langer een doorgangsplaats tussen twee voorstellingen, maar een plaats van ontdekking en uitwisseling tussen publiek.

Nos partenaires

Commission Communautaire Française
Quality Nights
Brasserie de Silly
FWB
Georges Yana Conseil
Comedien.be
Photo Gallery
Article 27
Vertige
visitbrussels Awards.