Directe betrokkenheid van het publiek en de werknemers - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Directe betrokkenheid van het publiek en de werknemers

Bij de Tricoterie zijn we ervan overtuigd dat sociale duurzaamheid de actieve betrokkenheid vereist van alle actoren in de culturele en associatieve sector. Dit betreft natuurlijk de kunstenaars en de culturele podia, maar ook de medewerkers die in deze podia werken en natuurlijk het publiek. Daarom hebben wij een aantal initiatieven opgezet om de betrokkenheid van ons publiek en onze medewerkers te vergroten.

Ons publiek speelt een actieve rol in ons project via onze coöperatie : iedereen die dat wil kan lid worden van onze coöperatie Theodore, die eigenaar is van onze gebouwen en verantwoordelijk is voor onze afdeling evenementen en horeca. Deze structuur maakt het mogelijk de band tussen het publiek en de culturele locatie verder te versterken : toeschouwers zijn niet alleen actoren in de artistieke voorstelling, ze worden echte bouwers van het project.

Om deze betrokkenheid van het publiek bij het project verder te versterken, nodigen wij nu onze medewerkers uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van een deel van ons seizoen. Ons doel is om kunstenaars en verenigingen te associëren om synergieën en een collectieve dynamiek te creëren, met behoud van een rode draad en gemeenschappelijke waarden die ons in staat stellen om het publiek een uniek, coherent programma aan te bieden dat gevoed wordt door verschillende energieën.

Het is ook belangrijk voor ons om banden te creëren binnen onze interne organisatie. Daarom wordt onze medewerkers ook gevraagd een steeds actievere rol te spelen in het beheer van ons project. Naast regelmatige teambuildings hebben wij collectieve intelligentiesessies opgezet, die de eerste stap vormen naar een grotere betrokkenheid van ons team bij ons besluitvormingsproces.