Integratie in het leven van de buurt - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Integratie in het leven van de buurt

Onze missie van sociale cohesie impliceert noodzakelijkerwijs onze aanwezigheid in onze wijk. Het onderste deel van Sint-Gillis (tussen de Barrière de Saint-Gilles en Zuidstation) is immers een bijzonder dichte stadswijk, rijk aan culturele diversiteit.

Wij willen dat alle inwoners van de wijk onze plaatsen kunnen overnemen, ze zich eigen maken en hun plaats als burgers vinden. Daarom nemen wij regelmatig deel aan talrijke activiteiten (Bethlehemfeest, #CapCultuur evenement en andere buurtfeesten en workshops) of zetten wij partnerschappen op met verschillende lokale verenigingen.

Deze deelname aan het leven in de wijk wordt mogelijk gemaakt door onze betrokkenheid bij verschillende lokale werkgroepen :

  • Groep opgericht door de vzw Ensemble pour 1060, die talrijke verenigingen uit Sint-Gillis verenigt en activiteiten voor sociale cohesie organiseert.
  • Cultuurgroep van de “Coordination de l’action sociale” van Sint-Gillis, ondersteund door de Cel Cultuur van het OCMW, die culturele bemiddelingsactiviteiten organiseert.
  • Monitoring van het gemeentelijk plan voor cultuurbeleid pdoor de dienst Cultuur van de gemeente.

Het is ook in dit kader dat de Tricoterie in 2014 en 2015 betrokken was bij het wijkcontract Bosnië met de organisatie van talrijke activiteiten zoals improvisatieworkshops of cursussen burgertelevisie voor vrouwen, jongeren en tieners uit de wijk.

We willen deze inspanning voortzetten zodat La Tricoterie zo inclusief en divers mogelijk is. In deze context is het onze ambitie om onze samenwerking met de buurtverenigingen nieuw leven in te blazen en het gebruik van onze ruimtes door de bewoners van de wijk te vergroten.