Onze filosofie - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Onze filosofie

Onze "Contacten fabriek" is veel veranderd sinds de opening in 2013, maar we blijven altijd op koers door onze waarden goed voor ogen te houden en de filosofie van ons project nooit uit het oog te verliezen.

Toen we het project lanceerden, schreven we een "manifest" dat de eerste jaren als kompas diende. De filosoof Edgar Morin was hiervoor de inspiratie.


Duurzame ontwikkeling


Duurzame ontwikkeling is de fundamentele waarde waarop La Tricoterie is gebouwd. Een duurzaam project creëren betekent voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het is ook het idee om betekenis en duurzaamheid te vinden in alle dimensies van het project : de renovatie van het gebouw, de evenementenpraktijk, de voorgestelde voeding, het economische model, de invoeging in een wijk en de participatieve dimensie.

Het is dus een ecologische, maar ook een sociale en economische verbintenis die van La Tricoterie een plaats "in transitie" maakt.

Ontdek hier wat wij doen op het gebied van duurzame ontwikkeling!

Poëtische leven


Naast duurzame ontwikkeling bevorderen wij wat Edgar Morin een "poëtische" relatie met de wereld, noemt, die ons volgens hem in staat stelt echt te leven. Het idee is om niet altijd in de prestatie en de gekwantificeerde meting ervan te zitten.

De tijd nemen om met elkaar te praten (uitwisseling, debat), te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en mensen te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische workshops... kortom, al deze praktijken leiden niet tot materiële verrijking, maar dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling van het individu.

De centrale plaats van de kunsten in ons project sluit ook aan bij deze notie van "noodzakelijke" vrije tijd.


Het herontdekken van betekenis


Zoals vele burgerbewegingen, ontstaan als reactie op de uitwassen van het ultraliberalisme en een hyper-geïndividualiseerd maatschappijmodel, hebben wij de behoefte gevoeld om zin te vinden en te handelen door bij te dragen tot de verandering van de wereld waarin wij leven. In het spoor van de beweging van de verontwaardigden maar ook in het meer algemene kader van duurzame ontwikkeling, willen wij oplossingen zoeken en bouwers worden, "breiers" van een nieuwe samenleving.

Wij geloven dat deze maatschappelijke herbezinning een terugkeer naar zingeving, verantwoordelijkheidszin van burgers en bedrijven en een bewustere manier van leven vereist.