– La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen zijn fundamentele principes voor La Tricoterie.

Deze principes zijn terug te vinden in onze hele programmering ((talrijke activiteiten in verband met feministische en genderkwesties, sociale mix, culturele diversiteit, ontmoetingen tussen generaties...), maar gaan verder dan de activiteiten die we aanbieden.

Hier volgen enkele voorbeelden van de maatregelen die we hebben genomen om de inclusiviteit en het onthaal van iedereen in ons project te garanderen.


Installatie van genderneutrale toiletten


Sinds eind 2022 zijn enkele van onze toiletten aangepast en omgebouwd tot genderneutrale toiletten. Dit is inderdaad een noodzaak, vooral voor transgenders, niet-binaire personen of andere leden van de LGBTQIA+ gemeenschap.

Deze toiletten bevinden zich op verdieping -1 (naast het Boudoir) en zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het geslacht waarmee men zich identificeert. Ze zijn aangeduid en kunnen ook door iemand van ons personeel naar u worden doorverwezen.

Gebruik van inclusief schrift


Zoals u wellicht hebt gemerkt, is deze site geschreven in inclusief schrift, met behulp van het middenpunt. Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat taal de ongelijkheden in onze samenleving weerspiegelt, maar ook een middel is om deze ongelijkheden te bestrijden.

Wij willen echter de vrijheid van elk lid van ons team respecteren om te schrijven zoals zij/hij dat wil, of dat nu uit overtuiging is of uit gebrek aan beheersing van de grammaticale regels van het inclusief schrift. U zult dus inhoud van de Breiwinkel aantreffen in inclusief schrift, en andere met de onzijdige mannelijke regel.

Diversiteitplan


La Tricoterie heeft ook deelgenomen aan een diversiteitsplan, om al haar medewerkers uit te nodigen zich in te zetten voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie.

In dit verband hebben wij ons verbonden tot het volgende :

Wij willen dat onze medewerkers zich ertoe verbinden geen enkele persoon te discrimineren in het kader van hun werk, zowel in hun relaties met collega’s, hiërarchische meerderen als met externe personen (klanten, begunstigden, leveranciers, enz.).
Het bedrijf zal geen directe of indirecte discriminatie toestaan of toepassen bij aanwerving, beloning, toegang tot opleiding, promotie, ontslag of pensionering op basis van criteria van etnische afkomst, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of leeftijd.
Het bedrijf zal geen gedrag toestaan, met inbegrip van gebaren, taal en fysiek contact, dat seksuele verplichting, bedreiging, misbruik of enige andere vorm van uitbuiting inhoudt, noch binnen het bedrijf noch bij het werken voor klanten.