Medewerker worden - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Medewerker worden

Doe mee aan het collective avontuur

La Tricoterie is een prachtig menselijk avontuur dat is ontstaan dankzij burgers met verschillende achtergronden die onze waarden en activiteiten delen. De grote familie van "breiers" verzamelt alle mensen die ooit aan onze deur hebben gestaan en die hebben bijgedragen of nog steeds bijdragen om onze "Contacten fabriek" leven in te blazen.

U kunt echter nog actiever deelnemen aan ons project door coöperant te worden, d.w.z. door in te schrijven op een of meer aandelen van onze coöperatie Théodore. De waarde van de aandelen wordt elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld. Ter indicatie : in het jaar 2021 bedroeg deze 230€ per aandeel.

Door coöperant te worden, wordt ook u eigenaar van een deel van onze gebouwen en van dit grote collectieve project dat La Tricoterie is. Het gaat niet om mecenaat, schenking of sponsoring, maar om de aankoop van aandelen met een objectieve waarde : coöperant worden is dus een echte verantwoordelijke en burgerlijke investering.

Het geld van de coöperanten wordt doorgaans besteed aan gebouwen of investeringen (met name energie), waardoor de waarde van het onroerend goed van de coöperatie evenredig kan toenemen, steeds in het kader van een voorzichtig en duurzaam beheer. Uw aandelen kunnen dus in waarde stijgen naarmate ons project zich ontwikkelt en wij uitbreiden, renoveren en investeren in onze gebouwen.


Voordelen voor medwerkers

Als coöperant krijgt u toegang tot verschillende rechten en voordelen :

  • U geniet stemrecht en neemt deel aan de algemene vergaderingen van Theodore SC, waar u uw mening geeft over de vragen en kwesties die u worden voorgelegd.
  • U helpt ons bij het opstellen van ons cultureel programma, door te stemmen over een selectie van artiesten, activiteiten en thema’s.
  • U ontvangt een Trico-pas, die u gratis toegang geeft tot een deel van onze culturele activiteiten en u gratis drankjes en andere voordelen biedt.
  • U kunt dividenden ontvangen afhankelijk van de resultaten van Theodore SC en de beslissingen van de raad van bestuur. Houd er echter rekening mee dat de uitkering van dividenden momenteel niet tot onze prioriteiten behoort, aangezien onze winst hoofdzakelijk wordt gebruikt om onze culturele activiteiten te ontwikkelen en onze werknemers en partners op billijke wijze te vergoeden.

Als u vragen heeft over ons bedrijfsmodel en onze juridische structuur of als u medewerker wilt worden, neem dan contact op met Chloé via chloe (at) tricoterie.be !