Ons economisch engagement - La Tricoterie - Fabrique de liens
Menu

Ons economisch engagement


Het streven naar duurzame ontwikkeling is onvolledig als het niet gepaard gaat met het ter discussie stellen van het ultraliberale model dat gericht is op productiviteit en groei tegen elke prijs. In tegenstelling tot dit model wil de Tricoterie deel uitmaken van een economie die de levensomstandigheden van alle burgers verbetert, in een perspectief dat rechtvaardig en levensvatbaar is op korte en lange termijn.

Voor ons betekent dit engagement de ontwikkeling van een coöperatief en participatief model, geïntegreerd in de lokale economie, waarbij ons sociale doel voorop staat en dat gebaseerd is op een tripartiete financiering.


Een coöperatief en participatief model

La Tricoterie maakt deel uit van de beweging van de sociale economie en is gestructureerd rond de coöperatieve vennootschap Théodore. Ten tijde van ons nieuwe begin in 2021 zijn er 300 coöperanten bijgekomen en telt onze coöperatie nu bijna 350 leden.

Overeenkomstig de principes van de sociale economie hechten wij bijzonder veel belang aan de participatieve dynamiek van ons project. Daarom hebben we ter gelegenheid van onze nieuwe start besloten om onze coöperanten te betrekken bij de keuze van een deel van onze sociaal-culturele programmering, maar ook om de deelname van onze medewerkers aan onze beslissingen te vergroten (zie "Ons sociaal engagement").Wij willen deze evolutie van het project naar meer horizontaliteit, collectieve intelligentie en democratie voortzetten.


Integratie in de lokale economie

Ons engagement voor een duurzame economie omvat ook onze betrokkenheid bij de lokale economie. We dragen bij aan deze dynamiek wanneer we onze producten kopen : fruit en groenten van Terroirist, gebak en brood van lokale bakkerijen, bieren van Brusselse brouwerijen (Brasserie de la Senne, de l’Annexe, Brussels Beer Project of 100 PAP).

Sinds 2019 aanvaarden we ook betalingen in Zinne, en zijn we een wisselloket geworden voor gebruikers van deze nieuwe munt. De Zinne is een lokale munt, burger en complementair aan de euro, die wil circuleren binnen een netwerk van ondernemingen, zelfstandigen en Brusselaars die verbonden zijn door een aantal waarden (billijkheid, ecologie en solidariteit).

Sociaal oogmerk als prioriteit

Als project van de sociale economie wijkt La Tricoterie af van het dominante economische model, dat winst en groei hoog in het vaandel draagt. Voor ons zijn het sociale doel van het project en de werkomstandigheden van ons team een prioriteit, en we herinvesteren onze inkomsten daar systematisch in.

Zo hebben we met onze Nieuwe Start in 2021 een groot deel van ons eigen vermogen geherinvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe ruimtes, de verbetering van onze energieprestaties en de uitbreiding van ons culturele aanbod. Hoewel de uitkering van dividenden aan onze medewerkers niet is uitgesloten, kan deze slechts in beperkte mate plaatsvinden en alleen als de beloningsvoorwaarden van onze werknemers en partners en de ontwikkeling van ons maatschappelijk doel optimaal zijn.

Tripartiete financiering

La Tricoterie, geïnspireerd door de theorie van culturele derde plaatsen, steunt op drie financieringsbronnen : eigen inkomsten, subsidies en particuliere investeringen.

Onze eigen inkomsten zijn afkomstig van onze evenementen- en cateringactiviteit, beheerd door onze coöperatie Théodore. Onze cashflow is dus gebaseerd op een evenwicht tussen dit economische en commerciële aspect enerzijds en ons cultureel en sociaal aspect, georganiseerd door La Tricoterie VZW, dat een sociaal-cultureel seizoen articuleert dat weliswaar vele doelstellingen bereikt, maar op economisch vlak een tekort blijft vertonen. La Tricoterie VZW ontvangt ook eigen inkomsten uit haar culturele activiteiten (ticketverkoop), maar die vormen slechts 1/6 van haar budget. Meer informatie over ons economisch model en de inkomsten en uitgaven van onze twee structuren vindt u hier.

Ten tweede ontvangt La Tricoterie vzw subsidies, octroyés voornamelijk van de Federatie Wallonië-Brussel en de COCOF. Deze financiële steun is absoluut noodzakelijk voor onze werking, vooral sinds de uitbreiding van onze gebouwen en de nieuwe ontplooiing van ons cultureel programma, waaronder de organisatie en creatie van concerten en voorstellingen.

Tenslotte zou ons project niet kunnen bestaan zonder de onmisbare aanwezigheid van onze medewerkers. Dankzij hun financiële investering hebben zij onze coöperatie Théodore in staat gesteld de gebouwen in 2010 te kopen, belangrijke renovatiewerkzaamheden uit te voeren en in 2021 een nieuw begin te maken. Deze collectieve eigendom van ons project, naast de betekenis ervan in ons sociaal engagement, vormt de derde pijler van de financiële stabiliteit van de Breifabriek.

Deze tripartiete financiering ligt in het verlengde van de duurzame filosofie van de Tricoterie : ze laat ons toe de continuïteit van onze sociale opdracht te garanderen, maar ook het gebruik van onze ruimten te maximaliseren door ze te structureren rond verschillende complementaire bestemmingen (sociaal-cultureel, evenementen en horeca). Deze zoektocht naar synergieën tussen de verschillende rollen van de culturele en burgerlijke ruimte staat centraal in ons duurzaam denken.